Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1378

Ngày đăng:25/01/2018

15-ScrollView#2.Làm việc với ScrollView kiểu ngang-Horizontal ScrollView

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách tạo một ScrollView theo chiều ngang(Horizontal ScrollView) trong React Native.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách tạo một ScrollView theo chiều ngang(Horizontal ScrollView) trong React Native.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123