Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:606

Ngày đăng:23/10/2017

10-TextInput#1.Sử dụng TextInput để nhập Email và Password

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về cách làm việc với TextInput trong React Native thông qua ví dụ nhập email và password.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về cách làm việc với TextInput trong React Native thông qua ví dụ nhập email và password.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123