Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:687

Ngày đăng:25/01/2018

37-Redux in React Native #3. Thêm Reducers vào trong TodoList App với Redux

Nội dung video

Video này chia sẻ với các bạn cách thêm Reducers vào bên trong một ứng dụng React Native có tích hợp Redux. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Nội dung Video

Video này chia sẻ với các bạn cách thêm Reducers vào bên trong một ứng dụng React Native có tích hợp Redux. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123