Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:474

Ngày đăng:25/01/2018

47-ReactNavigation#2.Tuỳ chỉnh Header trong StackNavigator

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách tuỳ chỉnh header trong StackNavigator, thông qua thuộc tính static navigationOptions.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách tuỳ chỉnh header trong StackNavigator, thông qua thuộc tính static navigationOptions.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123