Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1679

Ngày đăng:25/01/2018

53-Redux-form#4.Ví dụ về submit validation với SubmissionError

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Submit validation trong Redux-form. Dữ liệu sau khi submit form sẽ được gửi lên server. Phần server tạo simulate bằng một khoảng thời gian trễ = 1000 ms = 1 giây. Sau khoảng thời gian 1s, dữ liệu thu được sẽ so sánh với response trả về phía server. Nếu dữ liệu ko khớp sẽ đẩy ra tương ứng các SubmissionError và hiển thị lên Form

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Submit validation trong Redux-form. Dữ liệu sau khi submit form sẽ được gửi lên server. Phần server tạo simulate bằng một khoảng thời gian trễ = 1000 ms = 1 giây. Sau khoảng thời gian 1s, dữ liệu thu được sẽ so sánh với response trả về phía server. Nếu dữ liệu ko khớp sẽ đẩy ra tương ứng các SubmissionError và hiển thị lên Form

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123