Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:447

Ngày đăng:25/01/2018

35-Redux in React Native #1. Redux là gì và luồng dữ liệu của Redux trong React Native

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Cloud Firestore trong React Native, cách thêm data trong Firestore và câp nhật dữ liệu khi Database trên Firebase thay đổi. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Cloud Firestore trong React Native, cách thêm data trong Firestore và câp nhật dữ liệu khi Database trên Firebase thay đổi. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123