Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1378

Ngày đăng:25/01/2018

49-ReactNavigation#4.Sử dụng DrawerNavigator tạo ra các menu lựa chọn màn hình

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về sử dụng DrawerNavigator tạo ra các menu lựa chọn màn hình. Mỗi lần chọn màn hình nào sẽ tự động navigate sang màn hình đó. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về sử dụng DrawerNavigator tạo ra các menu lựa chọn màn hình. Mỗi lần chọn màn hình nào sẽ tự động navigate sang màn hình đó. SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123