Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:796

Ngày đăng:23/10/2017

13-TouchableHighlight, TouchableNativeFeedback,Opacity

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách làm việc với các button sau: -TouchableHighlight,TouchableNativeFeedback - TouchableOpacity,TouchableWithoutFeedback Mỗi loại button có ví dụ cụ thể so sánh trên cả 2 ios và android.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách làm việc với các button sau: -TouchableHighlight,TouchableNativeFeedback - TouchableOpacity,TouchableWithoutFeedback Mỗi loại button có ví dụ cụ thể so sánh trên cả 2 ios và android.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123