Đồ án - Bài tập tham khảo

1

Phần mềm ứng dụng

  • Xem theo: Cell View List View

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện với người sử dụng do thuần Việt. Cơ sở dữ liệu được Backup( sao lưu dự phòng) một cách tự động.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 4912

Ngày: 23/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:4844

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3879

Ngày: 02/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:3552

Thuộc: Phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tốc độ phần mềm nhanh, bảo mật, khả năng lưu trữ cao. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, Bộ hộ trợ giao diện Devexpress 15, Dotnetbar 12 và SQL Server 2012.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3755

Ngày: 31/10/2015

Đánh giá

Lượt tải:2365

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net (C# +SQL Server 2008) và bộ hỗ trợ giao diện Dotnetbar cho giao diện đẹp.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3693

Ngày: 03/01/2016

Đánh giá

Lượt tải:2213

Thuộc: ASP.NET, C#, JS, CSS...

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3225

Ngày: 17/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:3225

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3217

Ngày: 11/08/2014

Đánh giá

Lượt tải:3217

Thuộc: C# 2010

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 2727

Ngày: 01/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:2727

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123