Đồ án - Bài tập tham khảo

1

Phần mềm ứng dụng

  • Xem theo: Cell View List View

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng công nghệ .Net của Microsoft. Bên cạnh đó, giao diện thân thiện với người sử dụng do thuần Việt. Cơ sở dữ liệu được Backup( sao lưu dự phòng) một cách tự động.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 5750

Ngày: 23/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:5682

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 4715

Ngày: 02/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:4388

Thuộc: Phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tốc độ phần mềm nhanh, bảo mật, khả năng lưu trữ cao. Phần mềm sử dụng ngôn ngữ C#, Bộ hộ trợ giao diện Devexpress 15, Dotnetbar 12 và SQL Server 2012.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 4618

Ngày: 31/10/2015

Đánh giá

Lượt tải:3228

Thuộc: Phần mềm được xây dựng trên nền tảng .Net (C# +SQL Server 2008) và bộ hỗ trợ giao diện Dotnetbar cho giao diện đẹp.

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 4401

Ngày: 03/01/2016

Đánh giá

Lượt tải:2921

Thuộc: C# và SQL

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 4025

Ngày: 11/08/2014

Đánh giá

Lượt tải:4025

Thuộc: ASP.NET, C#, JS, CSS...

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3963

Ngày: 17/04/2014

Đánh giá

Lượt tải:3963

Thuộc: C# 2010

Thành viên: Mr Four

Lượt xem: 3424

Ngày: 01/01/2014

Đánh giá

Lượt tải:3424

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123