Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:345

Ngày đăng:23/10/2017

09-Sử dụng thuộc tính alignItems trong Flexbox

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn cách dùng thuộc tính alignItems trong Flexbox để layout các component trong React Native theo 2 chiều row và column. Các bạn download code tại đây: https://github.com/sunlight3d/react_n...

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn cách dùng thuộc tính alignItems trong Flexbox để layout các component trong React Native theo 2 chiều row và column. Các bạn download code tại đây: https://github.com/sunlight3d/react_n...

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123