Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:363

Ngày đăng:23/10/2017

14-Làm việc với Vertical ScrollView chứa nhiều Component

Nội dung video

- Tạo một ScrollView và thêm nhiều Component bên trong: Text, TextInput, View, Images. - Tuỳ chính các thuộc tính maximumZoomScale, minimumZoomScale cho phép phóng to, thu nhỏ ScrollView. - Thay đổi thuộc tính keyboardDismissMode cho phép Keyboard tự biến mất khi chạm tay vào ScrollView.

Nội dung Video

- Tạo một ScrollView và thêm nhiều Component bên trong: Text, TextInput, View, Images. - Tuỳ chính các thuộc tính maximumZoomScale, minimumZoomScale cho phép phóng to, thu nhỏ ScrollView. - Thay đổi thuộc tính keyboardDismissMode cho phép Keyboard tự biến mất khi chạm tay vào ScrollView.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123