Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:428

Ngày đăng:25/01/2018

38-Redux in React Native #4. Thêm các Component vào Todolist app dùng Redux

Nội dung video

38-Redux in React Native #4. Thêm các Component vào Todolist app dùng Redux

Nội dung Video

38-Redux in React Native #4. Thêm các Component vào Todolist app dùng Redux

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123