Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:435

Ngày đăng:25/01/2018

36-Redux in React Native #2. Tạo các thành phần Store, Provider, Actions trong Todolist app

Nội dung video

Video này chia sẻ với các bạn ví dụ về Todo App, bắt đầu với tạo các thành phần Store, Provider, Action trong Redux của React Native SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Nội dung Video

Video này chia sẻ với các bạn ví dụ về Todo App, bắt đầu với tạo các thành phần Store, Provider, Action trong Redux của React Native SUBSCRIBE TO MY CHANNEL FOR MORE INTERESTING VIDEOS:

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123