Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1562

Ngày đăng:01/12/2017

18-FlatList#2.Thêm ảnh vào Item của FlatList

Nội dung video

Bài này tiếp tục chia sẻ với các bạn về FlatList trong React Native, trong bài này mình có thêm ảnh(Image Component) vào bên trong Item của Flatlist và layout lại giao diện của Item trong FlatList.

Nội dung Video

Bài này tiếp tục chia sẻ với các bạn về FlatList trong React Native, trong bài này mình có thêm ảnh(Image Component) vào bên trong Item của Flatlist và layout lại giao diện của Item trong FlatList.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123