Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:359

Ngày đăng:23/10/2017

11-TextInput#2. Làm việc với multiline InputText và Keyboard

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về multiline TextInput trong React Native, cách ẩn, hiện Keyboard khi làm việc với TextInput. Ngoài ra còn bắt sự kiện khi ẩn, hiện Keyboard, cập nhật giao diện của Text component thông qua state.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về multiline TextInput trong React Native, cách ẩn, hiện Keyboard khi làm việc với TextInput. Ngoài ra còn bắt sự kiện khi ẩn, hiện Keyboard, cập nhật giao diện của Text component thông qua state.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123