Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1426

Ngày đăng:01/11/2017

01-React.js#1.Giới thiệu về React và tạo dự án đầu tiên

Nội dung video

Bài này giới thiệu sơ lược với các bạn về React, framework do Facebook phát triển. Trong bài

Nội dung Video

Bài này giới thiệu sơ lược với các bạn về React, framework do Facebook phát triển. Trong bài

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123