Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1431

Ngày đăng:01/11/2017

02-React.js#2.Tìm hiểu về JSX trong React

Nội dung video

Bài này giới thiệu với các bạn về JSX(Javascript Extension, tạm dịch là Javascript mở rộng). Qua các ví dụ đơn giúp chúng ta tìm hiểu về jsx và sử đụng để viết các element trong React.

Nội dung Video

Bài này giới thiệu với các bạn về JSX(Javascript Extension, tạm dịch là Javascript mở rộng). Qua các ví dụ đơn giúp chúng ta tìm hiểu về jsx và sử đụng để viết các element trong React.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123