Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1429

Ngày đăng:01/11/2017

04-React.js#4.Component và props trong React

Nội dung video

Bài này chia sẻ với các bạn về Component và props trong React. Component được viết dưới 2 hạng: function và class. Trong mỗi Component có thể chứa nhiều element khác nhau. Việc tạo Component giống như chia nhỏ app thành các module để thuận tiện cho việc quản lý code sau này.

Nội dung Video

Bài này chia sẻ với các bạn về Component và props trong React. Component được viết dưới 2 hạng: function và class. Trong mỗi Component có thể chứa nhiều element khác nhau. Việc tạo Component giống như chia nhỏ app thành các module để thuận tiện cho việc quản lý code sau này.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123