Author

Người hướng dẫn: Nguyễn Đức Hoàng

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1371

Ngày đăng:01/11/2017

05-React.js#5.State và Lifecycle-vòng đời của một React component

Nội dung video

Bài này nói về state và vòng đời của một React components. State là thuộc tính private của component class, cho phép chỉnh sửa bên trong class thông qua hàm Setter(khác với props chỉ đọc).

Nội dung Video

Bài này nói về state và vòng đời của một React components. State là thuộc tính private của component class, cho phép chỉnh sửa bên trong class thông qua hàm Setter(khác với props chỉ đọc).

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123