Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:499

Ngày đăng:02/07/2016

VD01 - Cách Tạo Object Từ Tên Class

Nội dung video

Ví dụ sử dụng Activator để Show Form từ tên nhập vào. Phần này sử dụng Reflection để kiểm tra tên Form.

Nội dung Video

Ví dụ sử dụng Activator để Show Form từ tên nhập vào. Phần này sử dụng Reflection để kiểm tra tên Form.

Download tài liệu

  • Source code theo Video
  • Download

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123