Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:544

Ngày đăng:23/11/2016

VD04 - Xem lại code bằng Relector

Nội dung video

Xem lại code bằng Relector. Phần này giúp bạn xem code từ file Exe để khôi phục code cũ.

Nội dung Video

Xem lại code bằng Relector. Phần này giúp bạn xem code từ file Exe để khôi phục code cũ.

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123