Author

Người hướng dẫn: MrFourIT

Trình độ: Kỹ sư

Lượt xem:1940

Ngày đăng:23/10/2018

VD01 - Giới thiệu HTML và cách sử dụng

Nội dung video

Giới thiệu HTML, cấu trúc trang HTML và cách sử dụng các thẻ cơ bản như: H1,H2,P,B,..

Nội dung Video

Giới thiệu HTML, cấu trúc trang HTML và cách sử dụng các thẻ cơ bản như: H1,H2,P,B,..

Download tài liệu

Câu hỏi ở đây

nội dung ghi chú

Thông báo

Đăng ký để nhận bản tin để biết các chương trình khuyến mại, khóa học mới, khóa học miễn phí,... từ LapTrinh123